Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for perština provides 38 hits
1

Notes sur le persan du Hazâradjât

Lazard, Gilbert, in: Ex Oriente : Collected Papers in Honour of Jiří Bečka, Praha, Oriental Institute ; 1995, s. 89-99
2

Masa'el-e tarikhi-e zaban-e farsi

Sadeghi, 'Ali-Ashraf Tehran 2001
3

Transliterated title not available (onomasiology of contemporary Persian word formation)

Amanova, Firuze, in: Majalle-ye Zabānshenāsi = Iranian Journal of Linguistic (Teheran), 10, č. 2, 1993, s. 76-83
4

Rannaja persidskaja leksikografija XI-XV vv

Bajevskij, Solomon Isaakovič Moskva 1989
5

The development of the Persian language. First language acquisition

Fahim, Mansoor, in: Ex Oriente : Collected Papers in Honour of Jiří Bečka, Praha, Oriental Institute ; 1995, s. 39-43
6

Stylistic differences in Persian texts from phonological viewpoint

Tambovtsev, Yuri, in: Archív orientální, 65, č. 2, 1997, s. 171-174
7

Zum altpersischen hy /hya/

Travernier, Jan, in: Archív orientální, 67, č. 4, 1999, s. 683-693
8

On Wackernagel's law in the history of Persian

Bubeník, Vít, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 99, 1994, s. 105-122
9

Ztráta české íránistiky

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 56, č. 9, 2001, s. 321
10

Tři příklady aplikace jazykového korpusu v lexikografii

Vystrčilová, Darina, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 361-372