Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for písně provides 232 hits
1

K tak zvané Stoveršové marokánské písni

Bočková, Hana, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 241-246
2

Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové (na základě analýzy textových i melodických variant písně Jaký mám trápení...)

Thořová, Věra, in: Český lid, 97, č. 1, 2010, s. 51-74
3

Polky "na šest"v dělnickém repertoáru Českobudějovicka z počátku 20. let

Pecka, Jindřich, in: Výběr (České Budějovice), 35, č. 2, 1998, s. 88-95
4

Vlastní jména zeměpisná v lidové písni vojenské

Kuba, Ludvík, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 153-159.
5

Ohlas hilsneriády v lidovém zpěvním repertoáru

Thořová, Věra, in: Český lid, 87, č. 2, 2000, s. 107-134
6

České písně ze slezských válek

K vyd. připrav. Fiala, Jiří Olomouc 2001
7

Gusitskije pesni i "Internacional": k tipologii tekstov

Mel'nikov, G. P., in: Znakomyj neznakomec (Moskva), 1995, s. 129-133
8

Le chant en vieux tchèque Doroto, panno čistá

Všetička, František, in: Das slawische Phänomen : Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 65. Geburtstag, Praha, Euroslavica 1996, s. 237-244
9

Co sděluje text, obměna, parodie, travestie

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 1, 1994, s. 38-39
10

Zur Sprache des deutschen Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1566

Boková, Hildegard, in: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha, KNAV ; 1999, s. 49-58