Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for osvojování jazyka provides 133 hits
1

Současný stav výzkumu mozku s ohledem na osvojování jazyka

Lachout, Martin, in: Varia 14 : Zborník materiálov zo 14. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra - Šintava 8.-10. 12. 2004), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 214-247
2

Lexical growth and acquisition of morphological forms

Smolík, Filip, in: Proceedings of the 29th Annual Boston University Conference on Language Development. Vol. 2, Somerville (MA), Cascadilla Press ; 2005, s. 564-573
3

Dysortografie

Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana Praha 2008
4

Pragmatic development in first language acquisition

Ed. Matthews, Danielle Amsterdam 2014
5

Do L2 speakers think in the L1 when speaking in the L2?

Mertins, Barbara, in: International Journal of Applied Linguistics, 8, 2011, s. 97-122
6

Wie Sprache unser Denken formt - psycholinguistische Hitergründe

Mertins, Barbara, in: "Ohne Wort keine Vernunft - keine Welt". Bestimmt Sprache Denken? : Schriftsteller und Wissenschaftler im Wortwechsel mit Johann Georg Hamann, Münster, Waxmann ; 2011, s. 97-128
7

A review of the literature on foreign language anxiety and future directions in research

Dios Martínez Agudo, Juan de, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1-2, 2012, s. 79-91
8

When a child should learn another language

Lustová, Helena, in: Lingua viva, 10, č. 19, 2014, s. 28-35
9

Niektoré aspekty teórie mysle u detí s detskou mozgovou obrnou 2. Súvislosti mylných presvedčení s jazykovými a kognitívnymi schopnosťami

Špotáková, Magdaléna; Filippová, Eva; Dočkal, Vladimír, in: Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Bratislava), 38, č. 1, 2003, s. 3-20
10

Niektoré aspekty teórie mysle u detí s detskou mozgovou obrnou 1. Porovnanie so štadardne sa vyvíjajúcimi deťmi

Špotáková, Magdaléna; Filippová, Eva; Dočkal, Vladimír, in: Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Bratislava), 37, č. 1, 2002, s. 295-305