Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for onomastika literární provides 284 hits
1

O funkcích vlastních jmen v literárních textech

Knappová, Miloslava, in: Onomastyka literacka, Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1993, s. 27-31
2

Jak dále v literární onomastice?

Dvořáková, Žaneta, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 92-98.
3

Problémy metodologie literární onomastiky

Dvořáková, Žaneta, in: Varia 18 : Zborník abstraktov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.-5. 12. 2008), Prešov, Prešovská univ. ; 2009, s. 142-144
4

Dizionario dei luoghi letterari immaginari

Ferrari, Anna Torino 2007
5

Pojmenování postavy ve struktuře uměleckého textu

Lederbuchová, Ladislava, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 215-222
6

K výskytu jmen z eposu o Tristanovi a Isoldě ve středověkých a raně novověkých Čechách

Bok, Václav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 42-47
7

Ladislav Fuks - postavy a jména

Bártová, Jana, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 209-210
8

Funkce vlastních jmen v literárních textech

Knappová, Miloslava, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 12-17
9

Rodná jména v české literatuře

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 31. běhu LŠSS [PřednLŠSS 31], Praha, UK ; 1989, s. 85-92
10

Jan Mukařovský und die literarische Onomastik. Versuch einer Grundlegung

Kohlheim, Volker, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 281-280