Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for narativy autobiografické provides 4 hits
1

Příhody v autobiografických narativech příslušníků nejstarších generací

Müllerová, Olga, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 109-113.
2

Sharing autobiographical memories in English computer-mediated discourse. A Linguist's perspective

Tivyaeva, Irina, in: Brno Studies in English, 43, č. 2, 2017, s. 57-78
3

Narativní pouť do dětství

Čmejrková, Světla, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 115-122.
4

Čeština, to nám život dal. Pamětnická vyprávění a konstrukce identity mluvčích

Čmejrková, Světla, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 253-262.