Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for názvy pevností provides 7 hits
1

Können die für die ehemalige tschechoslowakische schwere Befestigungen angenomennen Namen (1935-1938) als Anoikonyme betrachtet werden?

Klimeš, Lumír, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 109 s.
2

Jsou-li názvy čs. těžkých pevnostních objektů v severovýchodních Čechách z let 1935-1938 jména pomístní?

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 147-150
3

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1934-1938 na Slovensku

Klimeš, Lumír, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 205-208
4

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 2

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 101-104
5

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 3

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 18-21
6

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 4: dokončení

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 23-28
7

Názvy pevnostních objektů a zařízení v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z r. 1685 a 1819

Klimeš, Lumír, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 100-103