Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for mluva brněnská provides 49 hits
1

Jazyk města, v němž žijeme. 1

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 1, 1995, s. 66-68
2

Brněnské šalina/šelina ("tramvaj"). Wörter, Sachen und Milieus

Novák, Pavel, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 177-186
3

Dorozumět se hantecem snadno a rychle. Základní fráze a obraty potřebné pro přežití v městě Brně

Hlaváček, Jan Brno 2015
4

Jazyk města, v němž žijeme. 2. Co spojuje brněnštinu s mluvou okolních obcí?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 2, 1995, s. 66-70
5

Jak vzniká městská mluva

Jelínek, Milan, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 83-87.
6

Obecné a specifické v mluvě města Brna

Krčmová, Marie, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 88-91.
7

Šaliny jezdí do Königu přes Wimbledon

Němcová, Iva, in: Rovnost, brněnský deník, 2006, 4.1.2006
8

Vy neznáte Cajzla? K původu a významu přezdívky

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 89, č. 4, 2006, s. 191-197
9

Slangové výrazivo jako součást zábavných textů

Krčmová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 213-220
10

Le tchèque parlé de Prague et Brno: éléments de comparaison

Esvan, François, in: Le capitali nei paesi dell'Europa centrale e orientale: centri politici e laboratori culturali : Atti del convegno internazionale di studi, Napoli, 3-4-5 marzo 2005, Napoli, D'Auria ; 2007, s. 63-76