Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for metařeč provides 6 hits
1

Metajazykovost slovesného umění

Chloupek, Jan; Krčmová, Marie, in: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie : Jazykovedný zborník 8, Bratislava, SPN ; 1991, s. 29-37
2

Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 153-160
3

Metařečová vyjádření a metadiskurs

Srpová, Hana, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie = Studia slavica 4 (Opole), 2000, s. 185-201
4

Řeč v proudu vyprávění. Jáchym Topol: Kloktat dehet

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 147-152
5

Komunikace o komunikaci, v komunikaci, pro komunikaci

Hoffmannová, Jana, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 17-27.
6

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice

Srpová, Hana Ostrava 1998