Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for logika transparentní intenzionální provides 27 hits
1

TIL as the logic of communication in a multi-agent system

Duží, Marie, in: Research in Computing Science, 33, 2008, s. 27-40
2

Dva druhy propozičních postojů

Materna, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 7, č. 3, 2000, s. 243-256
3

The learning and question answering modes in the Dophin System for the transparent intensional logic

Gardoň, Andrej; Horák, Aleš, in: RASLAN 2007 : First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, Karlova Studánka, December 14-16, 2007. Proceedings, Brno, MU ; 2007, s. 29-36
4

O inferencialismu pro Pavla Maternu

Štěpán, Jan, in: Studia philosophica, 62, č. 2, 2015, s. 120-122
5

Několik poznámek k Peregrinovu hodnocení TIL

Duží, Marie; Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 65, č. 1, 2017, s. 113-116
6

O čem mluvil Pavel Tichý

Fiala, Jiří, in: Vesmír, 76, č. 2, 1997, s. 85
7

Jazyk a pojmy (aneb "O čem a jak mluvíme")

Duží, Marie, in: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov [Používanie...], Bratislava, Veda ; 2004, s. 20-34
8

Poznámky k povaze jazykového znaku

Švandová, Blažena, in: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov [Používanie...], Bratislava, Veda ; 2004, s. 144-157
9

Smysl, denotace, reference

Materna, Pavel, in: Organon F (Bratislava), 7, č. príloha, 2000, s. 9-15
10

Propoziční/pojmové postoje: postoje ke konstrukcím nebo intenzím?

Duží, Marie, in: Organon F (Bratislava), 7, č. príloha, 2000, s. 46-57