Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvistika forenzní provides 17 hits
1

Forenzní lingvistika: obsah a možnosti

Svobodová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 124-129
2

Co dělají forenzní lingvisté?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 8, 1995, s. 476
3

3. konference Mezinárodní asociace forenzních lingvistů

Musilová, Václava, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 49-53
4

The police interview as a dialogue

Svobodová, Marie, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 133-140
5

Utilisation of closing melody contours for speaker identification in Czech

Svobodová, Marie, in: Papers in Phonetics and Speech Processing [PPhSpP], Frankfurt a. Main, Hector ; 2000, s. 121-135
6

Co je forenzní lingvistika 1. Pojem a možnosti znaleckého zkoumání, předměty zkoumání

Musilová, Václava, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 65-70
7

Fonetika v kriminalistice

Svobodová, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 219-220
8

Institucionální dialog v soudní síni. Projevy symetrie profesionál - laik

Hoffmannová, Jana, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 119-131
9

Vyhýbejte se vytrvalým delikventům

Zítková, Daniela, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 40-42
10

Napodobit styl? Bez problémů

Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2009, 2.9.2009