Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for latina středověká provides 387 hits
1

Nápisy v přemyslovském paláci

Bistřický, Jan, in: Umění (Praha), 40, č. 6, 1992, s. 453-456, obr
2

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
3

Problèmes de chronologie relative

Straka, Georges, in: Georges Straka : Notice biographique et bibliographique, Leuven, Centre intern. de Dialectologie générale ; 1993, s. 47-60
4

Pražské algorismy

Silagiová, Zuzana, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 38-59
5

Anály hradišťsko-opatovické

Skutil, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 4, 1996, s. 433-435
6

O třech "životech"z vrcholné gotiky

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. V 1, 1998, s. 13-17
7

Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters 1. (bis in die Mitte des 13. Jh.)

Hlaváček, Ivan, in: Discemere vera ac falsa : Prace ofiarowane prof. Józefu Szymańskiemu., Lublin, 1992, s. 137-148
8

Scholae, Collegia et Bursae Universitatis Pragensis : ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitäten

Šmahel, František, in: Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe-XVIe siècles) : actes du colloque, Leuven, 9-11 avril 1992, Turnhout, Brepols ; 1993, s. 115-130
9

Středověká vysvědčení absolventů pražské univerzity. Studie k univerzitnímu diplomatáři 3

Svatoš, Michal, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 463-473.
10

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - krátké zamyšlení nad časovým rozsahem, obsahem a koncepcí osmého dílu (1306-1310). Aktuální stav prací

Maráz, Karel, in: Archivní časopis, 49, č. 3, 1999, s. 153-170