Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kultura jazyková provides 971 hits
1

Odsouhlasená filozofie sociálních zařízení

Martin, Jan, in: Svobodné slovo (Praha), 1993, 8.3.1993
2

Krakovská konference o jazykové kultuře

Mareš, Petr, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 45-47
3

K některým otázkám jazykové kultury v Polsku po II. světové válce

Pösingerová, Kateřina, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 173-179
4

K referátům prof. Daneše, prof. Chloupka, doc. Uličného

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, 72 s.
5

K bloku referátů o řeči v každodenní komunikaci, zejm. k ref. I. Nebeské a M. Hirschové

Palková, Zdena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 103-104
6

K problematike razvitija kul'tury reči studentov - buduščich prepodavatelej

Krystýnková, Jarmila, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 63-65
7

K některým možnostem výzkumu úrovně kultury řeči

Holasová, Táňa, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 29-40
8

Die kulturelle Kompetenz des Übersetzers und Dolmetschers

Markstein, Elisabeth, in: Folia Translatologica, 1, 1992, s. 30-36
9

Báječný úděl pod psa

Hoznauer, Miloš, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 9-10, 1998-99, s. 209-217
10

Zásady jazykové kultury

Jelínek, Milan, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 5-7