Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for korektnost genderová provides 50 hits
1

Jak jazyk zabije image odbornice

Valdrová, Jana, in: Gender, rovné příležitosti, výzkum (Praha), 6, č. 2, 2005, s. 1-3
2

Sexistická gramatika: mrch a rachejtlák

Nosková, Věra, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 20, 2010, 24.5.2010
3

Neříká se těhotné ženy, ale těhotní lidé !

Beránková, Kristýna, in: Blesk (Jižní Morava), 26, č. 27, 2017, s. 8., 1.2.2017
4

Dámy? Ne, cestující

ČTK, in: Metro (Praha), č. 214, 2017, s. 12, (13. 11.)
5

Pojďte na sál, těhotná osobo. "Těhotný člověk" v Česku neuspěje

Hampejs, Martin; Fajnor, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 38, 2017, s. 1-2, (14. 2.)
6

"Žena a vědec? To mi nejde dohromady." Testy generického maskulina v českém jazyce

Valdrová, Jana, in: Naše řeč, 91, č. 1, 2008, s. 26-38
7

Pragmatický aspekt překladu. Analýza textu Little Red Riding Hood

Matouchová, Markéta, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 308-311
8

Jazyk jako nástroj demokratizace. Lingvistika odhaluje genderové asymetrie

Valdrová, Jana, in: Aspect (Praha), č. 1, 2001, s. neuved
9

Příručka posuzování genderové korektnosti učebnic. Jak zjistit, zda učebnice respektuje, podporuje a rozvíjí rovné šance žen a mužů?

Valdrová, Jana; Smetáčková-Moravcová, Irena; Knotková-Čapková, Blanka, in: Ročenka katedry/centra genderových studií 2003/04, Praha, FHS UK ; 2005, s. 172-196
10

Pan profesorka neboli gender v jazyce

Pešeková, Mária, in: Lidové noviny (Praha), 27, č. 104, 2014, s. 10, (5. 5.)