Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for konstrukce pasivní provides 30 hits
1

Strukturnyje modeli deagentivnych predloženij v slavjanskich jazykach (češsko-ukrajinskij sopostavitel'nyj plan)

Anderš, Josef, in: Tipologičeskoje i sopostavitel'noje izučenije slavjanskich i balkanskich jazykov : Tezisy dokladov i soobščenij mežrespublikanskoj konferencii. Oktjabr' 1992, Moskva, 1992, 4 s.
2

Reguły deagentywizacji w polszczyźnie

Grzegorczykowa, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 58-65
3

K problematike passivnosti v nekotorych strukturach prostogo predloženija v russkom jazyke

Kesner, Jindřich, in: Kirillo-Mefodijevskije tradicii na Nižnej Volge : Tezisy dokladov i soobščenij naučnoj konferencii, Volgograd, VGPI ; 1991, 29 s.
4

Semantische Struktur des Verbs und das indirekte passiv im Tschechischen und Deutschen. [Přetisk též in: Lesebuch zum tschechisch-deutschen Sprachvergleich, 1979, s. 33-48]

Daneš, František, in: Satzstruktur und Genus verbi, Berlin, Akademie-Verlag ; 1976, s. 113-124
5

The passive. A comparative linguistic analysis

Siewierska, Anna London 1984
6

Josef Josefovič Jungmann [1801-1833] und das polnische Passiv

Giger, Markus, in: Wiener slawistischer Almanach, č. 73 (Sonderband), 2009, s. 149-164
7

Standardisierung an den Schnittstellen von Morphologie und Syntax: Prädikatausdrücke in Passivsätzen

Gutschmidt, Karl, in: Zeitschrift für Slavische Philologie (Heidelberg), 61, č. 2, 2002, s. 313-335
8

Dostal jsem přidáno a podobné pasívní konstrukce. Studie syntakticko-sémantická

Daneš, František, in: Naše řeč, 51, 1968, s. 269-290
9

Zu den morphosyntaktischen Charakteristika der Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen

Kusová, Jana, in: Lingua viva, 14, č. 27, 2018, s. 52-62
10

Das Passiv im Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch

Kozmová, Ružena; Lohde, Michael Bratislava 1998