Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for konstrukce neprojektivní provides 11 hits
1

Neprojektivní konstrukce

Petkevič, Vladimír 1996
2

Special cases of non-projective constructions in the syntax of Czech sentence

Petkevič, Vladimír, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 61-66
3

Special cases of non-projective constructions in the syntax of Czech sentence

Petkevič, Vladimír, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 73-74
4

K jednomu typu otázek v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 79-89
5

Mosty mezi větami. Korpusová analýza neprojektivních konstrukcí s tzv. bridge verbs

Klaška, Jan Brno 2008
6

Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů

Petkevič, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 197-205.
7

Dependency analyser configurable by measures

Holan, Tomáš, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'02] : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings, Berlin, Springer 2002, s. 81-88
8

Jedno syntaktické omezení u neprojektivních konstrukcí s klitikami

Dotlačil, Jakub, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 175-187.
9

Některé aspekty komplexity českého slovního nepořádku

Oliva, Karel, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 163-172.
10

Non-projective dependency parsing using spanning tree algorithms

Hajič, Jan; McDonald, Ryan; Pereira, Fernando; Ribarov, Kiril, in: Proceedings of the Conference on Human Language Technologies - NAACL, Vancouver, 2005, s. 523-530