Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace nejazyková provides 392 hits
1

Zvony a lidé středověkého města. Komunikační funkce zvonů v městské společnosti

Borovský, Tomáš, in: Komunikace ve středověkých městech, Opava, SlU ; 2014, s. 39-52
2

Neverbální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
3

Učet nacional'no-kul'turologičeskich osobennostej neverbal'nych sredstv obščenija pri obučenii biznes-kommunikacii na russkom jazyke

Michalkina, I. V.; Soltanovskaja, T. V., in: Rossica Ostraviensia 1995 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1995, s. 156-160.
4

Vědci již nepochybují, že se s lidoopy můžeme dorozumět

Uhlíř, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 73, 1998, s. 1, 4., 27.3.1998
5

Díky Kanzimu víme, že šimpanz porozumí i mluvené řeči

Uhlíř, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 73, 1998, s. 4., 27.3.1998
6

Šermíři versus voskové figuríny aneb O podílu neverbálních prostředků na pozitivním průběhu komunikace. Kurs pozitivní komunikace 9

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 55-57
7

Naučte se pískat

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 68
8

Neverbální komunikace při tlumočení?

Čeňková, Ivana, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 114-116
9

Neverbální projevy neslyšících lidí

Strnadová, Věra, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 41-44
10

Delfíni se oslovují vlastními jmény

Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2000, 30.12.2000