Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace vědecká provides 5 hits
1

K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci

Daneš, František, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 203-208
2

Lingvista a jeho diskurzní komunita

Čmejrková, Světla, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 55-65
3

Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 81-92
4

Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách

Bozděchová, Ivana, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 65-71
5

Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření

Spousta, Vladimír Brno 2009