Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace nejazyková provides 392 hits
1

Zvony a lidé středověkého města. Komunikační funkce zvonů v městské společnosti

Borovský, Tomáš, in: Komunikace ve středověkých městech, Opava, SlU ; 2014, s. 39-52
2

Neverbální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
3

Učet nacional'no-kul'turologičeskich osobennostej neverbal'nych sredstv obščenija pri obučenii biznes-kommunikacii na russkom jazyke

Michalkina, I. V.; Soltanovskaja, T. V., in: Rossica Ostraviensia 1995 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1995, s. 156-160.
4

Reklama očima Benettonu

Javorská, Monika, in: Varia 6 : Zborník zo 6. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.-29. 11. 1996), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1997, s. 19-30
5

Neverbální komunikování bolesti a jeho diagnostické využití

Mareš, Jiří; Marešová, Jana, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 143-147
6

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika

Srpová, Hana, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 221-227
7

Neverbální složky výukového dialogu

Svobodová, Jana; Höflerová, Eva, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 228-235.
8

Podle nových výzkumů si gestikulující člověk pomáhá při hledání slov v paměti

cin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Media a komunikace, 11, č. 274, 1998, s. 17., 23.11.1998
9

Vědci již nepochybují, že se s lidoopy můžeme dorozumět

Uhlíř, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 73, 1998, s. 1, 4., 27.3.1998
10

Díky Kanzimu víme, že šimpanz porozumí i mluvené řeči

Uhlíř, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 73, 1998, s. 4., 27.3.1998