Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace církevní provides 15 hits
1

Co s církevní latinou?

Příhoda, Petr, in: Katolický týdeník - příl. Perspektivy 24 (Praha), 21, č. 48, 2010, s. 2., 23.11.2010
2

K teologii komunikace

Bonnot, Bernard R., in: Teologické texty (Praha), 8, 1997, s. 86-87
3

Problemy z językiem religijnym (w środowisku czeskim)

Komárek, Karel, in: Język religijny dawniej i dziś : Materiały z konferencji Gniezno 15-17 kwietnia 2002, Poznań, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne 2004, s. 19-22
4

Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí

Grygerková, Marcela; Kvítková, Naděžda, in: Přínos univerzit k transformaci regionů : sborník z konference konané k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava, OU 2006, s. 40-47
5

Język religijny dawniej i dziś. Tom 3. Materiały z konferencji, Poznań 24-26 kwietnia 2006

Editor Bortkiewicz, Pawel Poznań 2007
6

Řeč, které Bůh naslouchá nejraději. Mlčení v karmelitánské spiritualitě

Kohut, Vladimír, in: Katolický týdeník (Praha), 23, 2002, 9.6.2002
7

Oslovení v náboženském prostředí

Mendelová, Edita, in: Český lid, 85, č. 4, 1998, s. 362-366
8

Stylová charakteristika textů církevní komunikace

Minářová, Eva, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 70-73.
9

Język religijny bez frazesów?

Komárek, Karel, in: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Tom 5 : Materiał z konferencji Gniezno 22-24 wrzwśnia 2008, Poznań, Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne 2009, s. 127-129
10

Dominant discourses and language socialization in the literacy practices of a Spanish-speaking church

O'Donnell Christoffersen, Katherine, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 2, 2016, s. 20-33