Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for knihy soudní provides 21 hits
1

Nedvědický hrdelní soud

Štarha, Ivan, in: Vlastivědný věstník moravský, 46, č. 2, 1994, s. 108-111
2

Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587

Ed. Roedl, Bohumír Praha 2003
3

Soudní knihy I C 2 jako pramen k dějinám města Loun

Mareš, Jan, in: Sborník archivních prací, 50, č. 1, 2000, s. 3-119
4

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2003
5

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2003
6

Správa města Kadaně v letech 1465-1620

Rak, Petr Ústí n. Labem, Praha 2014
7

K jazyku Sol'nobanskej mestskej súdnej knihy (1819-1841)

Sedláková, Marianna, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 267-272
8

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2002
9

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2002
10

kpm0128453. Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461-1722

Pátková, Hana Praha 2003