Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for jazyky ugrofinské provides 47 hits
1

Finnisch-ugrische Sprachforschung. Von der Renaissance bis zum Neupositivismus

Stipa, Günter Johannes Helsinki 1990
2

Laponský návrat

Šatava, Leoš, in: Koktejl (Ústí n. Labem), 7, č. 12, 1998, s. 96-112
3

Fenno-Saamic - the test of glottochronology

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Finnisch-ugrische Mitteilungen, 32-33, 2008-09 [2010], s. 493-509
4

Josef Dobrovskýs Reise nach Schweden und Russland aus finno-ugristischer Sicht

Pražák, Richard, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 364-370
5

Is Fenno-Lappic *śeppä "smith"of (Indo-)Iranian origin?

Blažek, Václav, in: Philologia Fenno-Ugrica (Freiburg), 9, 2003, s. 1-10
6

Sámové. Jazyk, literatura a společnost

Edd. Hingarová, Vendula Červenný Kostelec 2009
7

Očerki vepsskoj toponimii

Mullonen, Irma Ivanovna Sankt-Peterburg 1994
8

A typological study of spatial deixis in Turkic and Finno-Ugric

Carlson, Charles F., in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 219-232
9

Toward the Fenno-Ugric cultural lexicon of Indo-Iranian origin

Blažek, Václav, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 108, 2003, s. 92-99
10

Indo-Iranian elements in Fenno-Ugric mythological lexicon

Blažek, Václav, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 110, 2005, s. 160-183