Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for jazyky světa provides 16 hits
1

Jazyky světa

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 36-38
2

Sekai no kotoba o mono ni suru katarogu

Tokyo 1998
3

Syntetizující přístup ke genealogické klasifikaci jazyků

Podrazil, Karel, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 1, 2001, s. 23-37
4

Source Book for Linguistics

Cowan, William; Rakušan, Jaromíra Amsterdam 1985
5

Languages of the world: cataloging issues and problems

Ed. Joachim, Martin D. New York 1993
6

A guide to the world's languages. Vol. 1: Classification

Ruhlen, Merrit Stanford 1987
7

The Languages of the World. 3rd ed

Katzner, Kenneth London 2002
8

A rainbow of corpora. Corpus linguistics and the languages of the world

Eds. Wilson, Andrew München 2003
9

Concise Encyclopedia of Language of the World

Editor Brown, Keith Amsterdam 2009
10

Zmatení jazyků... a ježíšův mixér

Rychlík, Martin, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 31, č. 59, 2018, s. 11, (10. 3.)