Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for jazyk politiky provides 404 hits
1

Language of Politics

Lasswell, Harold D.; Leites, Nathan Cambridge (MA) 1968
2

Zneužívání jazyka - zneužívání moci

Pieper, Josef, in: Kritický sborník, 8, č. 2, 1988, s. 1-17
3

Algunas consideraciones sobre el lenguaje político-politológico

Bartoš, Lubomír, in: Actas de IV Coloquio Internacional, Bratislava, AnaPress ; 2003, s. 152-162
4

El primer siglo del castellano en el Nuevo Mundo y la política lingüística

Mištinová, Anna, in: Romance Studies Today : In honor of Beatriz Valera, Newark (Del.), Juan de la Cuesta ; 2004, s. 65-76
5

Politolingvistika a politická komunikace v Bulharsku

Martinková, Nela, in: Mladá slavistika : Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, Brno, MU ; 2014, s. 53-70.
6

The Language and Politics of Exclusion. Others in Discourse

Ed. Riggins, Stephen H. Thousands Oaks 1997
7

Převážně o jazyce politiky

Novák, Pavel, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 69-71
8

Who is Martin McGuinnes? On contextualization of reported political talk

Leudar, Ivan, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 217-224
9

Język polityki i polityków

Chloupek, Jan, in: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław, Towarzystwo Przyjacioł Polonistyki Wrocławskiej ; 1996
10

Příspěvek k jazyku experanto

Just, Vladimír, in: Divadelní revue, 15, č. 3, 2004, s. 3