Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for hranice jazykové provides 5 hits
1

Niederdeutsch, Nederduitsch und Deutsch: Gedanken zu den in Zeit und Raum verlaufenden Sprachgrenzen

Engelbrecht, Wilken, in: Amici amico 3 : Festschrift für Ludvík E. Václavek, Olomouc, UP ; 2011, s. 151-164
2

Češi a Poláci - proměny hranic mezi oběma etniky a jejich státy

Felcman, Ondřej, in: Podzwonne dla granic : Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2009, s. 15-35.
3

Jazyková situace a výuka mateřského jazyka v Belgii

Světlá, Jindra, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 177-180
4

Kulturní hranice a národní identita

Vařeka, Josef, in: Český lid, 81, č. 3, 1994, s. 177-183
5

Jazyk a národnost ve sčítání lidu na Těšínsku v letech 1880-1930

Gawrecki, Dan Český Těšín 2017