Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for guaraní provides 20 hits
1

El Guaraní a su alcance

Meliá, Bartolomeu; Farré, Luis; Pérez, Alfonso Asunción 1992
2

Variación estilística en el contacto lingüístico: el caso del guaraní y el español en Paraguay

Zajícová, Lenka, in: Études romanes de Brno, 30, č. 2, 2009, s. 203-211
3

Interracción entre español y guaraní: desarrollo histórico y situación actual

Zajícová, Lenka, in: El hispanismo en la República Checa 2, Praha, FF UK ; 2001, s. 103-118
4

Tendencias en el uso del castellano en Paraguay

Zajícová, Lenka, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 111-117
5

Actitudes y usos del guaraní en Paraguay

Zajícová, Lenka, in: Lenguas vivas en América Latina. 2 vols, Madrid, UAM ; 2003, s. 223-227
6

Jazyky a lingvistika v Paraguayi

Zajícová, Lenka, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 1, 2003, s. 40-51
7

El guaraní, el castellano y el portugués en Misiones (Argentina): Aspectos históricos, políticos, educativos

Zajícová, Lenka, in: El hispanismo en la República Checa 4, Praha, FF UK ; 2002, s. 55-73
8

Jazykový kontakt a konflikt v Paraguayi

Zajícová, Lenka, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 355-360
9

Názvy pro příbuzenské vztahy v guaraní a otázky spojené s jejich standardizací

Zajícová, Lenka, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 223-232
10

Algunas influencias del castellano en el guaraní paraguayo

Zajícová, Lenka, in: Dinámica lingüística de las lenguas en contacto, Hermosillo, 2005, s. 205-223