Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for gramatika historická provides 35 hits
1

A Historical Grammar of Hindi

Oberlies, Thomas Graz 2005
2

Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Učebnik dlja vysšich učebnych zavedenij Rossijskoj Federacii

Kolesov, V. V. Sankt-Peterburg 2008
3

Jaký učební text k historické mluvnici češtiny?

Šaur, Vladimír, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 127-132.
4

Místo historické mluvnice v hodinách češtiny na středních školách v letech 1918-1939

Šmejkalová, Martina, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 169-175
5

The changes of the historical grammar of the Chinese language during the 3rd-14th centuries

Gurevich, Isabella Samoilovna, in: Archiv orientální, 77, č. 3, 2009, s. 255-297
6

Introduction à l'histoire de la langue française

Perret, Michèle Paris 2003
7

Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka

Ivanova, Marija Valer'jevna Moskva 2006
8

The Diachrony of Grammar

Givón, Talmy Amsterdam 2015
9

Počátkové staročeské mluvnice Pavla Josefa Šafaříka

Šlosar, Dušan, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 123-127
10

Cesta k moderní španělštině. Pomocný učební materiál pro seminář historické mluvnice španělštiny

Kavka, Stanislav J. Ostrava 1998