Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for frazeologie kulturní provides 4 hits
1

Tzv. kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre : Zbornik materiálov z 2. medzinárodnej frazeologickej konferencie. Nitra, 14-16 september 1992, Nitra, 1993, s. 40-44
2

Kulturní frazeologie v současné publicistice

Junková, Bohumila, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 87-91.
3

K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci

Čechová, Marie; Mrázková, Kamila, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 138-144
4

Kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 179-183