Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for epištoly provides 3 hits
1

O jazyku a stylu současných epištol

Pastyřík, Svatopluk, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 305-313
2

Ke stylistické a frazeologické stránce současných epištol

Pastyřík, Svatopluk, in: Funkcionirovanije frazeologii v tekste v period krizisa ideologii i kul'tur, Olomouc, 1995, 55 s.
3

K epištolní části tzv. Lekcionáře (Evangeliáře) olomouckého

Homolková, Milada, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 31-45.