Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for devalvace jazyka provides 7 hits
1

Pocit ohrožení českého jazyka existuje

Šaur, Vladimír, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 10-14
2

K diskusi o jazykové komunikaci

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 4, 2002, s. 36
3

Existuje u nás pocit ohrožení jazyka?

Stich, Alexandr, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 61-73
4

Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 1-9
5

Jak se díváme na dnešní češtinu?

Kraus, Jiří, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 51-55
6

Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? Pohled očima historika jazyka

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 91, č. 5, 2008, s. 225-234
7

Rusko, Rusové a ruština v epoše globalizace

Gazda, Jiří, in: Klíčové problémy slovanských areálů, Brno, MU ; 2009, s. 7-16