Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for bulharština provides 877 hits
1

Za faktorite, vlijaješti pri formalnoto označavane na semantičnite roli v bălgarskite konstrukcii s otglagolni săštestvitelni

Nicolova, Ruselina, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 24-35
2

Úvod do bulharistiky. Průvodce po dějinách česko-bulharských vztahů

Todorov, Veličko Praha 1991
3

Ezikova kultura i ezikovo obučenije

Georgieva, Elena Sofija 1990
4

Bălgarskijat periodičen pečat i gradivnite knižnoezikovi procesi prez Văzraždaneto

Ivanova, Diana Plovdiv 1994
5

Bălgarskijat ezik - klasičen i ekzotičen

Ivančev, Svetomir Sofija 1988
6

Župa i županъ v bălgarskoto srednovekovie

Lekova, Tatjana, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 183-200.
7

O některých sémantických zvláštnostech argotu bulharských vandrujících zedníků

Karastojčeva, Cvetana, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 142-148.
8

Săstojanie i perspektivi na bălgarskata onomastika

Angelova-Atanasova, Marija, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 26-35
9

Starinna bălgarska jatova izoglosa

Šaur, Vladimír, in: Bălgarski ezik (Sofija), 43-44, č. 5, 1993-94, s. 458-464
10

Populární bulharská knižnice o jazyce

Polívková, Alena; Sedláček, Miloslav; Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 63, č. 3, 1980, s. 160-163