Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for analýzy morfologické provides 7 hits
1

Porovnání úspěšnosti tagování korpusu

Skoumalová, Hana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 199-207
2

Compound adverbs as an issue in machine analysis of Czech language

Žižková, Hana, in: Jazykovedný časopis, 68, č. 2, 2017, s. 396-403
3

Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny

Tichý, Ondřej, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 40-54
4

Describing Old Czech declension patterns for automatic text analysis

Synková, Pavlína; Lehečka, Boris; Oliva, Karel, in: Mundo Eslavo (Granada), 13, 2014, s. 7-17
5

Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy

Osolsobě, Klára, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 171-183
6

Nová automatická morfologická analýza češtiny

Osolsobě, Klára; Hlaváčová, Jaroslava; Petkevič, Vladimír; Svášek, Martin; Šimandl, Josef, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 225-234
7

Substantivizace adjektiv jako problém strojové analýzy češtiny

Žižková, Hana, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 172-179