Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Zlobický, Josef Valentin provides 33 hits
1

Josef Valentin Zlobický - první profesor českého jazyka a literatury: život, působení a zásluhy na pozadí osvícenství

Riechel, Walter, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 24-41, 115-136
2

Josef Valentin Zlobický - první profesor českého jazyka a literatury: život, působení a zásluhy na pozadí osvícenství

Riechel, Walter, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 24-41, 115-136
3

235 Jahre Bohemistik an der Universität Wien (in Erinnering an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický)

Newerkla, Stefan Michael, in: Miscellanea Vindobonensia Bohemica [MVBoh] : In Erinnenrung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický, Wien, Verlag Holzhausen ; 2012, s. 13-24.
4

Delež dunajskih Čehov pri razvoju bohemistike in slavistike : Josef Valentin Zlobický (1743-1810)

Honzak Jahić, Jasna, in: Slavistična revija (Ljubljana), 53, č. 4, 2005, s. 493-503
5

Josef Valentin Zlobický (1743-1810) - vídeňský obrozenec a osvícenec

Newerkla, Stefan Michael, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 451-461.
6

Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození

Pleskalová, Jana; Vojtová, Jarmila, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 53-58.
7

Josef Valentin Zlobický - zapomenutý český vlastenec z osvícenské Vídně - Josef Valentin Zlobický - ein vergessener tschechischer Patriot aus dem Wien der Aufklärung

Vintr, Josef, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 13-23, 101-114
8

Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického

Pleskalová, Jana, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 61-69, 159-170
9

Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického

Pleskalová, Jana, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 61-69, 159-170
10

Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století

Pleskalová, Jana, in: Setkání bohemistů Cikháj 2004 [Cikháj 2004] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2004, 13 s.