Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vusín, Kašpar Zachariáš provides 7 hits
1

Hudební terminologie ve slovníku Kašpara Vusína

Šlosar, Dušan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, č. H 34, 1999, s. 19-27
2

K charakteru českého předobrozenského mluvnictví a slovníkářství

Petráčková, Věra, in: Práce z dějin slavistiky 13 : K 100. výročí založení sofijské univerzity, Praha, UK ; 1989, s. 243-255
3

Cizí slova v českých textech barokního období

Koblížek, Vladimír, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 188-193
4

Slovotvorné "excesy" ve starší češtině?

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 100, č. 5, 2017, s. 322-331
5

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Adam z Veleslavína, Daniel Editor Černá, Alena M. Praha 2015
6

Dějiny české hudební terminologie

Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan Brno 2004
7

Dějiny české hudební terminologie. [2., přeprac. vyd.]

Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan Brno 2010