Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vančura, Vladislav provides 27 hits
1

Amazonský proud. Pekař Jan Marhoul. Pole orná a válečná. Poslední soud

Vančura, Vladislav Ed. připr. a komentář naps. Víšková, Jarmila Praha 2000
2

Jména postav v románech Vladislava Vančury

Poláček, Jiří, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 149-154
3

Vančurovo Rozmarné léto v slovenčine

Buzássyová, Klára, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 94-100
4

"... slova jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí."Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 29-42
5

Vančurův vypravěč

Mukařovský, Jan Ed. příprava Svozil, Bohumil Praha 2006
6

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 136-141
7

Vladislav Vančura jako kritik umění, jeho vztahy k Pražskému lingvistickému kroužku

Winner, Thomas G., in: Česká literatura, 45, č. 5, 1997, s. 451-466
8

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným aneb k významu a funkci některých specifických syntaktických jevů v próze Vladislava Vančury Rozmarné léto

Žiláková, Renata, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 198-204.
9

Nad Vančurovými Obrazy z dějin národa českého. Podíl rytmičnosti na utváření smyslu

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 48, č. 4, 2000, s. 339-365
10

Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů

Jankovič, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 55-73