Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Těšitelová, Marie provides 12 hits
1

Jubileum Marie Těšitelové

Novák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 2, 2001, s. 148-150
2

Život zasvätený číslam

Horecký, Ján, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 2, 1991, s. 150-151
3

Životní jubileum dr. Marie Těšitelové

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 84, č. 1, 2001, s. 49-50
4

Rozhovor s dr. Marií Těšitelovou, DrSc. u příležitosti životního jubilea

Kořenský, Jan Těšitelová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 53-60
5

Životní jubileum Marie Těšitelové

Machová, Svatava, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 247-248
6

K životnímu jubileu dr. Marie Těšitelové, DrSc

Štěpán, Josef, in: Jazykovědné aktuality, 43, č. 3-4, 2006, s. 80-82
7

[ Diskusní příspěvky na sympoziu o typologii v Praze 14.-18. 8. 1973 k ref. M. Těšitelové a Ch. Lehmanna]

Daneš, František, in: Linguistica generalia 1 : Studies in linguistic typology, Praha, UK ; 1977, 163, 241 s.
8

Marii Těšitelové k životnímu jubileu

Kořenský, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 48, č. 1-2, 2011, s. 66-67
9

Devadesátiny Marie Těšitelové

Štěpán, Josef, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 1, 2011, s. 76-77
10

Matematika a RKZ

Mentzlová, Dana, in: Almanach rukopisné obrany 4, Praha, Neklan ; 1997, s. 11-15