Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Styblík, Vlastimil provides 11 hits
1

Vlastimil Styblík. K sedmdesátým narozeninám

Sedláček, Bohumil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 26-28
2

K životnímu jubileu našeho významného jazykovědce

Buriánková, Milada, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 3-4, 2001-02, s. 98-99
3

Vlastimil Styblík osmdesátiletý

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 57, č. 1, 2006-07, s. 32-35
4

Odešel Vlastimil Styblík

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 63, č. 4, 2012-13, s. 194-196
5

PhDr. Vlastimil Styblík (1926 - 2013)

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 50, č. 1-2, 2013, s. 67-69
6

Vlastimil Styblík

Husník, P., in: Učitelské noviny, č. 11, 2004, s. neuv
7

K jubileu Vlastimila Styblíka

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 37, č. 2, 1986-87, s. 82-85
8

Vzpomínka na doktora Vlastimila Styblíka

Martáková Styblíková, Jana, in: Didaktické studie, 9, č. 1, 2017, s. 92-95
9

Základní rysy nové řady středoškolských učebnic

Čechová, Marie, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 232-237
10

Rodná jména v učebnicích českého jazyka pro 8. ročník základní školy

Kvítková, Naděžda, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 145-148.