Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Slovo o pluku Igorově provides 9 hits
1

Mýtus a inspirace

Franěk, Jiří, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 107-112
2

The Igor's tale from its Czech to its Gaelic connection

Schamschula, Walter, in: American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists (Bratislava, 1993) : Literature, Linguistics, Poetics, Columbus (Ohio), Slavica Publ. ; 1993, neuv s.
3

Josef Dobrovský and the Slovo o polku Igoreve

Keenan, Edward L., in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 207-214
4

Studijní cesta Josefa Dobrovského do Švédska a Ruska (1792-1793) a problematika původu "Slova o pluku Igorově"

Fryščák, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 113-117
5

A common mistranslation of a few lines in the Igor Tale

Schmalstieg, William R., in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 131-134
6

Slovo o pluku Igorově napsal Čech

Pejša, Stanislav; Keenan, Edward L., in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.9.2003
7

Josef Dobrovský a vznik Slova o pluku Igorově

Keenan, Edward L. Vavřínek, Vladimír, in: Dějiny a současnost, 25, č. 5, 2003, s. 5-9
8

Závěr Dobrovského studijní cesty do Švédska a Ruska. Jeho pobyt v Petrohradě a Moskvě (17. 8. 1792 - 7. 1. 1973) a problematika autorství Slova o pluku Igorově

Fryščák, Milan, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 215-224.
9

Postava "patriarchy slavistiky"u Edwarda L. Keenana (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003)

Pospíšil, Ivo, in: Slavica Litteraria, X 15, č. 2, 2012, s. 13-25