Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Richterová, Sylvie provides 5 hits
1

Heterogenní kód současné prózy. Vícejazyčnost textů Sylvie Richterové

Jedličková, Alice, in: Česká literatura, 44, č. 5, 1996, s. 480-498
2

Dialogičnost v prozaické trilogii Sylvie Richterové. Slabikář otcovského jazyka

Wutsdorffová, Irina, in: Česká literatura, 47, č. 4, 1999, s. 364-386
3

Syntax fragmentu, syntax kontinuity. Nad prózami Sylvie Richterové

Jedličková, Alice, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 4, 1996, s. 249-254
4

Polyphoner Roman und polyphoner Prosa. Zur Verwendung des (musikwissenschaftlichen) Begriffs Polyphonie in der Literaturwissenschaft am Beispiel M. Kunderas und S. Richterovás

Wutsdorff, Irina, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, 58, č. 2, 1999, s. 423-443
5

Text-proud a text tkaný - "herakleitos"a "arachné"

Hodrová, Daniela, in: Česká literatura, 54, č. 2-3, 2006, s. 160-174