Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Procházková, Lenka provides 5 hits
1

K současné české próze z hlediska frekvence slov

Těšitelová, Marie, in: Naše řeč, 83, č. 1, 2000, s. 1-9
2

K přímé řeči z hlediska kvantitativního (v českých textech uměleckého stylu)

Těšitelová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 2, 2001, s. 81-91
3

Examining dialogue in Czech literary texts

Bermel, Neil, in: Czech Language News, č. 8, 1997, s. 6-8
4

Střídání kódů či míšení jazykových prostředků? K popisu dialogu v české beletrii

Bermel, Neil, in: Naše řeč, 84, č. 1, 2001, s. 16-30
5

Register variation and language standards in Czech

Bermel, Neil München 2000