Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Pokorný, Ludvík provides 3 hits
1

K nedožitým narozeninám doc. Ludvíka Pokorného

David, Milan, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 8-12
2

Doc. Ludvík Pokorný, lingvista a pedagog

David, Milan, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 9, Pelhřimov, Okresní muzeum ; 1998, s. 20-22
3

Neobvyklý portrét češtináře (Památce doc. PhDr. Ludvíka Pokorného, CSc.)

David, Milan, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 82-83