Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Peirce, Charles Sanders provides 15 hits
1

Bolzano a Peirce

Winner, Thomas G. Čmejrková, Světla, in: Česká literatura, 40, č. 5, 1992, s. 461-473
2

Několik poznámek k problematice ikonicity

Sládek, Ondřej, in: Česká literatura, 53, č. 6, 2005, s. 820-824
3

Mlhoviny diskursu. Subjekt, text, interpretace

Kalaga, Wojciech Ed. rada Trávníček, Jiří Brno 2006
4

Iconicity in language and the bridge from semiotics to linguistics

Nöth, Winfried, in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, neuved. s.
5

Peircova, Saussurova a Jakobsonova estetická funkce. K syntetickému pojetí estetické funkce

Portis-Winnerová, Irene Čmejrková, Světla, in: Český strukturalismus v diskusi, Brno, Host 2014, s. 310-334
6

Jakobson's ruse: "artifice"in the context of functional aesthetics and sign theory

Müller, Richard; Šidák, Pavel, in: Roman O. Jakobson: A Work in Progress, Olomouc, UP ; 2014, s. 155-169.
7

Peircova, Saussurova a Jakobsonova estetická funkce. K syntetickému pojetí estetické funkce

Portis-Winnerová, Irene Čmejrková, Světla, in: Estetika (Praha), 30, č. 3, 1993, s. 15-29
8

Charles S. Peirce's Philosophy of Sign

Deledalle, Gérard Bloomington 2000
9

Hledání podstaty jazykového znaku

Šiška, Zbyněk, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 7-9
10

Ikóny a fonosémantika - poznámky k problematice

Janovec, Ladislav, in: Varia 16 : Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.-10. 11. 2006), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2009, s. 224-228