Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Orłoś, Teresa Zofia provides 10 hits
1

Teresa Zofia Orłoś

Wróbel, Henryk, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 7-8
2

W rocznicę śmierci Profesor Teresy Zofii Orłoś

Szczepańska, Elżbieta, in: Bohemistyka, 10, č. 4, 2010, s. 322-324
3

Jubileusz Profesor Teresy Zofii Orłoś

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 5, č. 3, 2005, s. 231-233
4

Zemřela profesorka Teresa Zofia Orłoś

Balowski, Mieczysław, in: Český jazyk a literatura, 60, č. 5, 2009-10, s. 249-250
5

Teresa Zofia Orłoś. Spis publikacji

in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 9-15
6

Profesor Teresa Zofia Orłoś (20. 2. 1930 - 11. 11. 2009)

Bura, Renata, in: Slavia Occidentalis, 67, 2010, s. 201-203
7

Język czeski - historia i współczesność na tle kontaktów z językiem polskim w dziele naukowym wybitnej krakowskiej bohemistki, Profesor Teresy Orłoś

Labocha, Janina, in: Bohemistyka, 12, č. 4, 2012, s. 312-319
8

Profesor Teresa Zofia Orłoś jako dydaktyk

Szczepańska, Elżbieta, in: Bohemistyka, 12, č. 4, 2012, s. 319-322
9

Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś]

Editor Wróbel, Henryk Kraków 2000
10

Polská lingvistická bohemistika v posledním desetiletí minulého století

Basaj, Mieczysław, in: Čeština jako cizí jazyk 4 [ČCJaz 4] : Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím jazyku, Praha, UK ; 2002, s. 23-32