Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Olivová-Nezbedová, Libuše provides 10 hits
1

Výběrová bibliografie prací L. Olivové-Nezbedové za léta 1994-1998 (knižní publikace za léta 1963-1998)

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 194-196
2

K životnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové

Matúšová, Jana, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 262-264
3

K významnému životnímu výročí Libuše Olivové-Nezbedové

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 192-193
4

Bibliografický soupis prací PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., za léta 1962-2007

Nováková, Marie, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 12-24
5

Významné životní výročí Libuše Olivové-Nezbedové

Harvalík, Milan, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 3-4, 1998, s. 55-57
6

Cesty pěti barev

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 1, 1996, s. 56
7

K narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc

Harvalík, Milan, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 10-11
8

Libuše Olivová-Nezbedová: padesát let s onomastikou

Komárek, Karel; Komárková, Zina, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 333-336
9

Česká a slovenská onomastika ve vzájemných souvislostech

Harvalík, Milan, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 247-253.
10

Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Tom 2

Pod red. Rzetelskiej-Feleszko, Ewy Warszawa 2003