Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Nováková, Julie provides 11 hits
1

Za Julií Novákovou

Spunar, Pavel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 46-47
2

100 let od narození Julie Novákové

Steiner, Martin, in: Akademický bulletin, č. 5, 2009, s. 10-11
3

Julie Nováková - komenioložka

Roubic, Antonín, in: Příspěvky z kolokvia konaného v Přerově ve dnech 3.-4. 12. 1991, Přerov, Okres. vlastivědné muzeum JAK ; 1992, s. 76-78
4

Julie Nováková (1909-1991)

Steiner, Martin, in: Acta Comeniana, 10, č. 34, 1993, s. 199-203
5

Julie Nováková - osud osobnosti

Stehlíková, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 58-63
6

Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 173-177
7

Julie Nováková - překladatelka a redaktorka spisů J. A. Komenského

Cekota, Vojtěch, in: Studia Comeniana et historica, 30, č. 63-64, 2000, s. 166-170
8

Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle Julie Novákové

Bažil, Martin, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 64-80
9

Julie Nováková a komeniologie

Steiner, Martin, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 81-84
10

Prague Linguistic Circle: a centenary of the first successors of its founders

Brůhová, Gabriela; Srchová, Veronika, in: Linguistica Pragensia, 19, č. 2, 2009, s. 106-110