Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kurz, Josef provides 7 hits
1

Sto let od narození prof. dr. Josefa Kurze

Večerka, Radoslav, in: Universitas, č. 2, 2001, s. 26-27
2

Paleoslovenica. Památce Josefa Kurze 1901-1972

Praha 1991
3

Češkite slavisti i srednovekovnata kniževnost

Stojčevska-Antik, Vera, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 65-74
4

Odkaz Josefa Kurze v oboru staroslověnské syntaxe

Večerka, Radoslav, in: Opera Slavica, 12, č. 2, 2002, s. 42-48
5

Osobní fond Josef Kurz

Bahenská, Marie, in: Práce z dějin Akademie věd, 6, č. 1, 2014, s. 121-128
6

Oldřich Hujer (25. XI 1880-4. VI 1942) a mapování československé baltistiky. Příspěvek k dějinám filologie

Hoskovec, Tomáš, in: Slavia, 81, č. 1, 2012, s. 43-69
7

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255