Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Keenan, Edward L provides 7 hits
1

Liturgie et histoire dans la russie médiévale. Titres recents

Gonneau, Pierre, in: Revue des études slaves, 76, č. 1, 2005, s. 61-74
2

... ale často vrány krákaly.

Haubelt, Josef, in: Haló noviny (Praha), 2004, 5.1.2004
3

Padělatel Dobrovský

Zídek, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.9.2003
4

Studijní cesta Josefa Dobrovského do Švédska a Ruska (1792-1793) a problematika původu "Slova o pluku Igorově"

Fryščák, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 113-117
5

Slovo o pluku Igorově napsal Čech

Pejša, Stanislav; Keenan, Edward L., in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.9.2003
6

Závěr Dobrovského studijní cesty do Švédska a Ruska. Jeho pobyt v Petrohradě a Moskvě (17. 8. 1792 - 7. 1. 1973) a problematika autorství Slova o pluku Igorově

Fryščák, Milan, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 215-224.
7

Postava "patriarchy slavistiky"u Edwarda L. Keenana (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003)

Pospíšil, Ivo, in: Slavica Litteraria, X 15, č. 2, 2012, s. 13-25