Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Křesadlo, Jan provides 9 hits
1

Kam patří literární dílo Jana Křesadla?

Haman, Aleš, in: Lidové noviny (Praha), 2000, 6.4.2000
2

K vícejazyčnosti v uměleckém textu. Cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech

Mareš, Petr, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 25-30
3

Vícejazyčné texty Jana Křesadla

Mareš, Petr, in: Česká literatura na konci tisíciletí. 2 : Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Praha 3.-8. července 2000, Praha, ÚČL AV ČR ; 2001, s. 709-718
4

Homérský hymnus na Stalina

Dostálová, Růžena, in: Auriga, 46, č. 1-2, 2004, s. 45-47
5

Jinojazyčné prvky ve výstavbě próz Jana Křesadla

Svobodová, Jindřiška, in: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu [ČJazLitEK] : = Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, Racibórz, Pro 2008, s. 231-243.
6

Vícejazyčná próza v nové české literatuře a její styl

Mareš, Petr, in: Stylistyka, 24, 2015, s. 131-139
7

Zur Mehrsprachigkeit im literarischen Text. Fremdsprachige Elemente in tschechischen literarischen Texten

Mareš, Petr, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 71 s.
8

Mé a cizí v registrech autorů prozaických textů

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Slavica, 19, č. 2, 2015, s. 311-319
9

"Also: Nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti

Mareš, Petr Praha 2003