Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Isačenko, Aleksandr V provides 15 hits
1

Slovenistično delo Aleksandra Isačenka

Jakopin, Franc, in: Slovanské studie = Studia slavica, 5, 2002, s. 149-157
2

Konference k nedožitým pětaosmdesátým narozeninám profesora A. V. Isačenka (Olomouc, 27.-28. 4. 1995)

Brandner, Aleš, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 55-57
3

Aktuální problémy slavistiky a perspektivy jejího vývoje

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 55-57
4

Slavističeskaja konferencija v čest' prof. A. V. Isačenko

Zimek, Rudolf, in: Rossica, 1, č. 2, 1996, s. 180-181
5

Značenije grammatičeskoj koncepcii prof. A. V. Isačenko dlja sovremennoj sintaksičeskoj nauki

Zimek, Rudolf, in: Ruský jazyk a literatúra na Slovensku po roku 1918 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, Prešov, Prešovská univ. ; 1997, s. 107-110
6

[ Diskusní příspěvek k referátu A. V. Isačenka, Dnešní stav a úkoly lexikologie a lexikografie]

Filipec, Josef, in: Lexikografický sborník, Bratislava, 1953, 48 s.
7

Proti jednostrannosti pohledu na vývoj slovní zásoby [diskusní příspěvek k příspěvku A. V. Isačenka]

Filipec, Josef, in: K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků : Sborník projevů z konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků, která se konala 28. ledna až 2. února 1957 v Olomouci a v Praze, Praha, SPN ; 1958, s. 183-184
8

Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum

Eds. Eliáš, Anton Bratislava 2011
9

Profesor Isačenko a ruská literatura

Kostřica, Vladimír, in: Rossica Olomucensia, 36, 1998, s. 129-134
10

Vokal- und Konsonantenanteil als sprachtypologisches Merkmal slawischer Literatursprachen?

Kelih, Emmerich, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 13, München, Sagner 2010, s. 70-77.