Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Holan, Vladimír provides 37 hits
1

Stručně k reedici Holanových Spisů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 333-334
2

Ale je hudba. 2., rev. vyd

Holan, Vladimír Ed. Justl, Vladimír Praha 2000
3

Propast propasti. 2., rev. vyd

Holan, Vladimír Ed. Justl, Vladimír Praha 2001
4

Nokturnál. 2., rev. vyd

Holan, Vladimír Ed. Justl, Vladimír Praha 2003
5

Holanovské nápovědy

Opelík, Jiří Praha 2004
6

Názory Jiřího Flaišmana nejsou v souladu s naším postojem a edičním řešením Spisů Vladimíra Holana

Justl, Vladimír; Chalupa, Pavel, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 334
7

Kdy začne být Holan k nečtení?

Blažek, Bohuslav, in: Souvislosti, č. 2, 2000, s. 125-129
8

K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana

Mareš, Petr, in: Česká literatura, 54, č. 2-3, 2006, s. 248-257
9

Noć s Hamletom - kulminacija epske linije pjesništva Vladimíra Holana

Šolić, Mirna, in: Književna Smotra (Zagreb), 33, č. 2-3, 2001, s. 101-112
10

Holanova Noc s Hamletem v překladu Reinera Kunzeho

Hultsch, Anne, in: Vladimír Holan a jeho souputníci : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28.6.-3.7.2005. Sv. 2, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 94-102