Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Hjelmslev, Louis provides 23 hits
1

La noétique de la linguistique comparée d'après Louis Hjelmslev

Vykypěl, Bohumil, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 29, č. 2, 2004, s. 49-55
2

K empirickému principu (nečasová úvaha Zdeňku Házovi k 60. narozeninám)

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 5-12
3

Hjelmslevs freie Gliederung

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 5-17
4

Hjelmslevovo organon a Skaličkovy tři problémy jazykozpytu (skici k třídění lingvistických disciplín)

Vykypěl, Bohumil, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 25-29.
5

Les relations spatiales et la déclinaison des langues indo-européennes

Hoskovec, Tomáš, in: Language and Location in Space and Time, München, Lincom Europa ; 1998, s. 62-84
6

Louis Hjelmslev, otec kodaňského strukturalismu, žije i 50 let po svém odchodu

Čermák, František, in: Časopis pro moderní filologii, 98, č. 1, 2016, s. 143-145
7

Grundriss des obersorbischen Ausdruckssystems. Eine Glossematiketüde

Vykypěl, Bohumil, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 7, München, Sagner 2004, s. 212-219
8

Notes on the Czech translation of Saussure's Course in general linguistics

Čermák, František, in: Cahiers Ferdinand de Saussure, 70, 2017, s. 197-204
9

Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy

Vykypěl, Bohumil Praha 2008
10

Die Funktionen der Sprache

Tošović, Branko, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 315-337